Bài cào Baccarat trực tiếp

Luật chơi

 • Bài cào baccarat trực tiếp của Betphoenix được chơi với 8 bộ bài; các lá bài sẽ được xào lại sau khi kéo được lá Joker.
 • Bạn có thể chọn đặt cược theo Banker, Player, Tie hay đánh cặp với bất cứ cái nào của 3 tụ trên
 • Tụ Player luôn đi đầu.
 • Tụ Player rút thêm một lá nếu tổng số điểm là 0-5; nếu không, nó sẽ không rút thêm một lá nào. Tới phiên tụ Banker được xử lý.
 • Nếu 2 lá bài đầu của Banker có tổng số điểm 7, 8, hay 9, Banker sẽ không rút thêm lá bài nào.
 • Nếu 2 lá bài đầu của Banker có tổng số điểm 0, 1, hay 2, Banker sẽ rút thêm 1 lá; nếu không Banker sẽ rút thêm theo bảng sau:

Lá bài rút của Banker - Player

Banker

Lá Bài Player rút

Ghi chú

R

Rút

-

Kg Rút

Điểm

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

R

R

-

-

5

R

-

-

-

-

R

R

R

R

-

-

4

R

-

-

R

R

R

R

R

R

-

-

3

R

R

R

R

R

R

R

R

R

-

R

2

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

0

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Giá trị các lá bài của baccarat

 • Các lá bài có giá trị liền lạc không có ý nghĩa gì
 • Các lá 2 tới 9 tính theo giá trị tương ứng
 • Lá 10, Bồi, Đầm, Già tính là 0
 • Lá Ách tính là 1
 • Để tính điểm một tụ, cộng giá trị các lá bài; Nếu lớn hơn 10, bỏ giá trị ở hàng chục

Ví dụ:

 • Một tụ với một lá 7 cơ và một lá 7 bích được tính như sau:
 • 7 + 7 = 14 - tsố ở hàng chục = 4
 • Một tụ với ba lá 7 có điểm là 1:
 • 7 + 7 + 7 = 21 - số ở hàng chục = 1

Thắng một tụ Baccarat:

 • Tụ đặt cược có điểm cao nhất
 • Nếu người chơi cược trên Tie (hòa), và điểm của Banker và điểm của Player bằng nhau
 • Nếu bạn cược trên Player và thắng, bạn thắng  ngang tiền đặt. Một cược $5 sẽ trả tiền bạn đặt $5, thêm một phần $5
 • Nếu bạn cược trên Banker và thắng, bạn thắng ngang tiền đặt, trừ đi 5% huê hồng. Một cược $5 sẽ trả tiền bạn đặt $5, thêm một phần $4.75
 • Nếu bạn cược trên Tie (hòa) và thắng, bạn thắng 8 lần tiền đặt cược. $5 để trả tiền bạn đặt cược, thêm một phần $40

Thua một tụ Baccarat:

 • Tụ đặt cược không có điểm cao nhất
 • Nếu người chơi cược trên Tie (hòa), và điểm của Banker và điểm của Player không bằng nhau
 • Nếu người chơi cược trên Banker hay Player và kết quả là Hòa, tiền cược sẽ được trả lại.
 • Nếu có một cược hòa là một cược kết hợp; ví dụ, một cược trên Hòa cộng với một cược trên Player; và kết quả là hòa, thì cược trên Player được trả lại và tiền thắng chỉ trả cho cược hòa.

Bài cào Baccarat trực tiếp

Bài cào Baccarat trực tiếp là một trò chơi tương tác trong đó người chơi có thể cược trên Player, Banker, hay Hòa, trong khi cố gắng để được tổng số điểm gần 9 nhất. Hai tụ với 2 lá bài được chia, một tụ là cho Player, một tụ là cho Banker.

Tùy theo giá trị của 2 tụ, một lá bài có thể được rút thêm cho mỗi tụ. Tụ thắng là tụ có số điểm gần 9 nhất.

Với bài cào baccarat, các lá bài được chia cho 2 tụ, gọi là Player và Banker. Mục đích của trò chơi là chọn đúng tụ nào sẽ có điểm cao nhất, với 9 là điểm cao nhất cho bài cào baccarat và thấp nhất là 0. Bạn có thể đặt cược trên Tie (hòa), được trả 8 cho 1.

 
 • Tiền Thưởng Ghi Danh Đặc Biệt
 • Thưởng ngay 150% khi nạp lại lần 2
 • Khuyến Mãi Nạp 125% Cho Lần Nạp Tiền Thứ 3
 • Khuyến Mãi Thưởng Nạp Lại 100% Hằng Tuần (Bắt Đầu Lại Vào Thứ 2)