Luật Chơi Ru-Lết Trực Tiếp

Luật Chơi Ru-Lết Trực Tiếp

  • Đầu mỗi ván, bạn được yêu cầu đặt cược. Tiền cược hiện trên bàn đặt cược.
  • Chọn một giá trị của chip (“phỉnh”)
  • Nhấn lên khu vực riêng biệt của bàn đặt cược cho đến khi số chip hiện ra bằng số tiền bạn muốn cược.
  • Sau thời gian đặt cược được đếm, bánh xe được quay ngược chiều kim đồng hồ và viên bi được quay cùng chiều kim đồng hồ. Khi bánh xe quay chậm lại, viên bi rơi vào một trong các rãnh được đánh số.

Thắng Ru-Lết và Tiền Trả trên các loại cược khác nhau:

  • Bạn thắng khi viên bi đáp xuống một số hay màu tương ứng với cược của bạn.

Bạn thua khi số hay màu bạn đặt cược không tương ứng với số hay màu mà viên bi đáp xuống.

Các loại cược

Những “cược trong” sau đây có thể được thực hiện với ru-lết:

Loại cược Định nghĩa
Thắng Một cược trên một con số nơi mà chip được đặt ở trung tâm của con số mà bạn muốn cược (1-36, 0, 00). Bạn thắng nếu viên bi đáp xuống số đó.
Chia tách hay 2 con số Một cược trên hai con số nơi mà chip được đặt trên đường kẻ giữa 2 con số mà bạn muốn cược. Bạn thắng nếu viên bi đáp xuống 1 trong 2 con số đó.
Dãy ngang hay 3 con số Một cược trên 3 con số liền nhau nơi mà chip được đặt trên đường kẻ ngoài  của dãy 3 số mà bạn muốn cược. Bạn thắng nếu viên bi đáp xuống 1 trong 3 con số đó.
Góc Một cược trên 4 con số nơi mà chip được đặt ở trung tâm của 4 số. Bạn thắng nếu viên bi đáp xuống 1 trong 4 con số đó.
Dòng 5 con số Chỉ có một cược trên 5 con số mà bạn có thể thực hiện là trên các con số 0, 00, 1, 2, và 3. Đặt chip của bạn trên đường kẻ ngoài tách 2 số 0 và 1. Bạn thắng nếu viên bi đáp xuống 1 trong 5 con số đó.
Dòng 6 con số Một cược trên 2 dãy 3 con số. Đặt chip của bạn trên mép ngoài giữa 2 dãy. Bạn thắng nếu viên bi đáp xuống 1 trong 6 con số đó.

Những “cược ngoài” sau đây có thể được thực hiện với ru-lết:

Loại cược Định nghĩa
Đỏ hay Đen Một cược được đặt trên màu của con số sẽ thắng. Đặt chip của bạn trên nơi màu đen hay nơi màu đỏ.
Số Thấp hay Cao Một cược được đặt trên phạm vi trong đó con số thắng sẽ rơi xuống. Bạn có thể bao các con số 19-36 (cao) bằng cách đặt một chip trên nơi ghi số 19-36 hay bạn có thể bao các con số 1-18 (thấp) bằng cách đặt 1 chip lên nơi đó.
Số Chẵn hay Lẻ Một cược được đặt trên tất cả các con số lẻ hay trên tất cả các con số chẵn bằng cách đặt chip của bạn lên nơi ghi số chẵn hay nơi ghi số lẻ.
Cột Một cược được đặt trên một của 3 cột dọc 12 số. Để đặt cược trên cột, đặt chip của bạn trên bất cứ nơi nào ghi 2-1. Số 0 và 00 không được bao gồm bởi bất cứ cột nào.
Một Chục Các cược này chia bàn ru-lết ra 3 phần 12 số. Đặt chip của bạn trên một trong  3: 1-12, 13-24, và 25-36. Bạn thắng  nếu con số thắng rơi vào phạm vi bạn đặt trên đó.

Tiền trả cho các loại cược theo xác suất thắng:

Bet type Payout
Thắng 35:1
Chia tách hay 2 con số 17:1
Dãy ngang hay 3 con số 11:1
Góc 8:1
Dòng 5 con số 6:1
Dòng 6 con số 5:1
Số Đỏ hay Đen 1:1
Số Thấp hay Cao 1:1
Số Chẵn hay Lẻ 1:1
Một Chục 2:1
Cột 2:1

Chơi trực tiếp 24/7

Ru lết trực tiếp là một trò đơn giản và vui nhộn để chơi trong casino trực tiếp của chúng tôi. Ru lết trực tiếp của Betphoenix là một phiên bản Mỹ với số 00 gồm có 1 bánh xe, một viên bi và một bàn được đánh dấu với các ô riêng rẽ chứa số không theo thứ tự liên tiếp.

Bạn có một máy tính giờ cho bạn một cơ hội đặt cược trên bất cứ số đặc biệt nào hay một nhóm số.

Một khi bạn đã đặt cược trong thời hạn được dành cho, người chủ bàn (dealer) sẽ quay bánh xe để khởi đầu trò chơi và sẽ búng viên bi ngược chiều với bánh xe quay. Các cược thắng và thua được xác định một khi viên bi nằm yên trong một rãnh được đánh số trên bánh xe. Người chơi đặt cược trên bàn được đánh số trong một cố gắng để xác định con số hay màu nào viên bi sẽ đáp xuống. Ru lết Mỹ có 38 rãnh được đánh số, kể cả 0 và 00.
 
  • Tiền Thưởng Ghi Danh Đặc Biệt
  • Thưởng ngay 150% khi nạp lại lần 2
  • Khuyến Mãi Nạp 125% Cho Lần Nạp Tiền Thứ 3
  • Khuyến Mãi Thưởng Nạp Lại 100% Hằng Tuần (Bắt Đầu Lại Vào Thứ 2)