Tiền Cò(Vigs)

Đường Phoenix 20 cent chuẩn:

Được dùng cho đường -110 không thay đổi

Chấp tiền 20 cent
Đội Mạnh Đội Yếu      
-110 -110   -300 250
-115 -105   -320 260
-120 100   -330 270
-125 105   -340 280
-130 110   -350 290
-135 115   -360 300
-140 120   -380 320
-145 125   -400 330
-150 130   -410 335
-155 135   -420 345
-160 140   -440 365
-165 145   -450 375
-170 150   -500 400
-175 155   -550 430
-180 160   -600 450
-190 165   -700 500
-200 170   -750 525
-210 175   -800 550
-220 180   -900 600
-230 190   -950 650
-240 200   -1000 700
-250 210   -1500 950
-260 220      
-270 230      
-280 240      
-290 245      
         

 

 

Tiền cò cho Cược Sự Kiện 30 cent và các sự kiện khác:

 

 

BIỂU ĐỒ CHO ĐƯỜNG 30 CENT
Đội Mạnh Đội Yếua      
-115 -115   -210 170
-120 -110   -230 180
-125 -105   -240 190
-130 100   -250 200
-135 105   -260 210
-140 110   -270 220
-145 115   -280 225
-150 120   -290 230
-155 125   -300 240
-160
 
  • Miễn Phí 150k Ngay Khi Tạo Tài Khoản Tại Betphoenix
  • Tiền Thưởng Ghi Danh Đặc Biệt
  • Thưởng ngay 150% khi nạp lại lần 2
  • Khuyến Mãi Nạp 125% Cho Lần Nạp Tiền Thứ 3
  • Khuyến Mãi Thưởng Nạp Lại 100% Hằng Tuần (Bắt Đầu Lại Vào Thứ 2)