Tỉ Lệ Cược Trường Đua (Track odds)

Tiền Trả Tối Đa

  Hạng
Đặt Biệt
(Trả tối đa 50000)
Hạng A
(Trả tối đa 20000)
Hạng B
(Trả tối đa 13000)
Hạng C
(Trả tối đa 8000)
Hạng D
(Trả tối đa 3000)
Win Tỉ lệ cược Tỉ lệ cược Tỉ lệ cược Tỉ lệ cược Tỉ lệ cược
Place Track odds Tỉ lệ cược Tỉ lệ cược Tỉ lệ cược Tỉ lệ cược
Show Track odds Tỉ lệ cược Tỉ lệ cược Tỉ lệ cược Tỉ lệ cược
Exacta 502/2 502/2 502/2 302/2 302/2
Quinella 302/2 302/2 302/2 202/2 202/2
Trifecta 1002/2 1002/2 1002/2 602/2 602/2
Superfecta 3002/2 3002/2 2002/2 1002/2  
Daily Double 252/2 252/2 252/2 252/2 252/2
Pk3 1002/2 1002/2 1002/2 602/2  
Pk4 3002/2 3002/2 2002/2 10002/2  
 
  • Tiền Thưởng Ghi Danh Đặc Biệt
  • Thưởng ngay 150% khi nạp lại lần 2
  • Khuyến Mãi Nạp 125% Cho Lần Nạp Tiền Thứ 3
  • Khuyến Mãi Thưởng Nạp Lại 100% Hằng Tuần (Bắt Đầu Lại Vào Thứ 2)