Cược ghép Mua Điểm (Teasers)

Cược ghép mua điểm (Teaser) là một cách cá độ, trong đó 2-8 cửa (plays) được chọn trong 1 cược cá độ. Với Teaser, bạn được lợi bởi điểm số bạn được tính thêm vào trong điểm chấp theo hướng có lợi cho bạn. Nếu một trong những lựa chọn thua thì cược đặt thua.

Ví dụ: 2 đội Teaser 5 điểm với giá $100

Cavaliers +4+5 điểm = điểm chấp của Teaser là +9

Celtics -3+5 điểm = điểm chấp của Teaser là +2

  • Chung chi trong 2 đội 5 điểm bóng rổ Teaser là 10/13. Trong trường hợp này bạn sẽ đặt $ 130 để thắng $ 100

Huề:

Trong trường hợp lựa chọn bất bất kỳ cửa nào trong Teaser huề, các quy tắc sau đây được áp dụng:

Teaser Đặc Biệt: Huề là thua

2 đội Teaser: Huề + Thắng = Huề,  Huề + Thua = Thua

Hơn 2 đội Teaser: một cửa huề sẽ chuyển Teaser xuống một bậc. Ví dụ Teaser 6 xuống thành teaser 5, teaser 4 xuống thành teaser 3…

Cược Ghép Hỗn Hợp FB/BK

Mixed Regular Teasers FB/BK

  6/4pts 6½/4½pts 7/5pts
2 Đội -110 -120 -130
3 Đội +180 +160 +150
4 Đội +300 +250 +200
5 Đội +450 +400 +350
6 Đội +700 +600 +500
7 Đội +900 +800 +700
8 Đội +1100 +1000 +900

Cược Ghép Đặc Biệt Hỗn Hợp FB/BK

3 Đội 10/7 pts -120
4 Đội 13/9 pts -130
Huề = Thua
 
  • Tiền Thưởng Ghi Danh Đặc Biệt
  • Thưởng ngay 150% khi nạp lại lần 2
  • Khuyến Mãi Nạp 125% Cho Lần Nạp Tiền Thứ 3
  • Khuyến Mãi Thưởng Nạp Lại 100% Hằng Tuần (Bắt Đầu Lại Vào Thứ 2)